Kliknij tutaj, aby wyszukać

Maksymalne ciśnienie opony

Maksymalne ciśnienie opony odpowiada najwyższemu ciśnieniu na zimno, które opona może wytrzymać. Jednak można pompować tylko do granicy, która została określona w instrukcji obsługi.

Aby dokonać dobrego pomiaru, należy zmierzyć ciśnienie na zimno. To oznacza, że opona nie może być wystawiona na słońce lub wysokie temperatury i nie może być zaraz po jeździe.

Ciśnienie "na gorąco" jest wyższe o 0.3 bara w porównaniu z ciśnieniem na zimno.

Tak więc, jeśli zalecane ciśnienie na zimno jest równe maksymalnemu ciśnieniu opony, maksymalna granica zostanie przekroczona.

W takiej sytuacji, możesz wpaść na pomysł lekkiego odpompowania opony "na gorąco", ale nie wolno tego robić, poniważ ciśnienie na zimno znowu osiągnie próg maksymalny.

Warto wiedzieć, że maksymalne ciśnienie opony może się różnić od wartości standardowej dla danego indeksu nośności. Przykładowo, opona ze standardowym indeksem nośności musi wytrzymać 2.4 bary, ale częste są przypadki opon, które wytrzymują aż 3 bary.

Te wartości znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu i na naklejce po wewnętrznej stronie drzwi kierowcy.

Maksymalne ciśnienie, które może wytrzymać opona jest napisane małymi literami na powierzchni bocznej opony w KPA lub PSI (100 kpa = 1 bar i 14.50 PSI = 1 bar).