Redaktor

Ta strona jest redagowana przez AD TYRES INTERNATIONAL SLU.
Siedziba znajduje się na Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andorra.
VAT PL5263170593, Capital 1.000.000 EUR · Recording Date : 30/05/2016
Publication director: Hugo LACASSE · Email: cm(a)adtyre.com · Phone: +376 810 888

Ta strona jest hostowana przez AD TYRES INTERNATIONAL SLU na dedykowanym serwerze.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje na niniejszej stronie internetowej dostarczane są "tak jak są". AD TYRES INTERNATIONAL SLU oświadcza, że nie daje żadnej gwarancji, wyraźnej lub domyślnej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za używanie tych informacji. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie jest odpowiedzialne ani za dokładność, ani za błędy, ani za braki na stronie. Użytkownik sam ponosi odpwowiedzialność za korzystanie i używanie tych informacji. AD TYRES INTERNATIONAL SLU zastrzega sobie prawo do zmian danych w każdej chwili, zwłaszcza podczas aktualizowania strony. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie może być odpowiedzialny za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody, wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się na tej stronie.Inne strony zawierające hiperłącze do tej strony nie są pod kontrolą, AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za ich używanie.

Copyright

Wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie podlegają prawodastwu Andorrane na prawach autorskich i własności intelektualnej. Wszystkie prawa kopiowania zastrzeżone, włącznie z dokumentami ikonograficznymi i zdjęciami.