Polityka prywatności

 1. Ogólne zasady
 2. Jaka jest definicja terminów za pomocą dużej litery?
 3. Karta za co?
 4. W jakim uzasadnieniu prawnym są zbierane i wykorzystywane dane przez AD Tyres?
 5. Jakie dane są gromadzone?
 6. W jaki sposób wykorzystywane są twoje dane?
 7. Jak długo przechowywane są twoje dane?
 8. Z kim udostępniasz swoje dane?
 9. Czy Twoje dane są przesyłane poza Unię Europejską?
 10. W jaki sposób chronione są twoje dane?
 11. Jakie są twoje prawa?
 12. W jaki sposób AD Tyres zbierają dane dla nieletnich?
 13. A co z plikami cookie i innymi podobnymi technologiami śledzenia?
 14. Niektóre dodatkowe elementy w sieciach społecznościowych
 15. Jakie są konsekwencje aktywacji zewnętrznego linku?
 16. W jaki sposób otrzymasz powiadomienie o zmianach w Karcie?
 17. Jak się z nami skontaktować ?

1. Zasady ogólne

Spółka AD Tyres International SLU, spółka z o.o. prawa andorskiego societat limitada unipersonal o kapitale zakładowym 1 000 000 EUR, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek w Andorze pod numerem 16339, z siedzibą pod adresem Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Księstwo Andory), e-mail: cm(a)adtyre.com, tel.: +376 810 888, (zwana dalej „AD Tyres”) prowadzi działalność polegającą na sprzedaży elektronicznej przez stronę internetową https://www.oponylider.pl/ (zwaną dalej „Stroną”) opon i artykułów powiązanych.

W ramach tej działalności firma AD Tyres gromadzi przez Internet lub przez telefon Dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację klientów, użytkowników Strony lub osoby trzecie (zwane dalej „Osobami, których dane dotyczą” lub „Państwo” ) oraz Przetwarzanie tych Danych.

Te Dane są przetwarzane przez oddział spółki AD Tyres mający siedzibę na terytorium Malty, czyli spółkę AD TYRES INTERNATIONAL EU, zarejestrowaną pod numerem OC 1277, z siedzibą pod adresem Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Uznaje się zatem, że proces Przetwarzania Danych jest realizowany na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z motywem 22 i art. 3.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) i podlega tym przepisom.

Ponadto maltańska ustawa w sprawie ochrony danych osobowych z 2018 r. (Cap 586) także ma zastosowanie do Przetwarzania Danych zgodnie z art. 4(2)(a) tej ustawy.

Spółka AD Tyres przywiązuje uwagę do zgodności procesu Przetwarzania Danych z obowiązującym prawem, w szczególności z maltańską ustawą w sprawie przetwarzania danych z 2018 r. (Cap 586) i z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej „RODO”).

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszymi Zasadami zachowania poufności (zwanymi dalej „Zasadami”) i przeczytania ich treści.

2. Jaka jest definicja terminów pisanych wielką literą?

Słowa lub wyrażenia zaczynające się od dużej litery mają definicję określoną poniżej.

Opony AD
oznacza firmę określoną w art . 1 akapit pierwszy.
czarter
do definicji, o której mowa w art . 1 .
Konto klienta
odnosi się do konta, które każdy klient może utworzyć z https://www.oponylider.pl/moje-konto/ .
Warunki sprzedaży
oznacza ogólne warunki sprzedaży AD Tyres dostępne pod adresem https://www.oponylider.pl/ogolne-warunki-sprzedazy .
Dane
oznacza wszelkie dane osobowe, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym należy rozumieć, że osoba, która może zostać zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, przez odniesienie do identyfikatora, taka jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych elementów charakterystycznych dla jego fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.
Dane bankowe
do definicji, o której mowa w art . 5 .
Zamów dane
do definicji, o której mowa w art . 5 .
Dane geolokacyjne
do definicji, o której mowa w art . 5 .
Dane nawigacyjne
do definicji, o której mowa w art . 5 .
Dane stron trzecich
do definicji, o której mowa w art . 5 .
Dane edytora usług
do definicji, o której mowa w art . 5 .
Dane stron trzecich
do definicji, o której mowa w art . 5 .
Osoby zainteresowane)
do definicji, o której mowa w art . 1 .
Produkt (y)
oznacza pneumatyczne lub powiązane produkty (felgi, łańcuchy, itp.) oferowane na sprzedaż przez AD Tyres na Stronie.
rgdp
do definicji, o której mowa w art . 1 .
Teren
do definicji, o której mowa w art . 1 .
Leczenie (-a)
oznacza każdą transakcję lub zestaw transakcji, które mogą, ale nie muszą być wykonywane przy użyciu zautomatyzowanych procesów i stosowane do Danych, takie jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, wydobywanie, konsultowanie, używanie, transmisja, rozpowszechnianie lub dowolne inne. inne formy zapewnienia, pojednania lub wzajemnego połączenia, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.
ty
do definicji, o której mowa w art . 1 .

3. Karta za co?

Niniejsza Karta jest do Państwa dyspozycji podczas gromadzenia Państwa danych w celu zapewnienia pełnej przejrzystości przetwarzania danych przez AD Tyres poprzez dostarczenie zwięzłych informacji, łatwo dostępnych, łatwych do zrozumienia i sformułowanych w jasny i prosty sposób .

W przypadku, gdy którakolwiek z informacji nie jest wystarczająco jasna, zapraszamy do skontaktowania się z nami w dogodnym dla Państwa momencie poprzez wysłanie e-maila na adres cm (a) adtyre.com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj .

Karta dotyczy danych zbieranych i przetwarzanych przez AD Tyres w następujących działaniach i dla których AD Tyres jest Kierownikiem Przetwarzania:

 • Korzystanie z Witryny, w tym prosta nawigacja na niej;
 • tworzenie i korzystanie z Twojego Konta Klienta za pośrednictwem Strony;
 • zakup Produktów oferowanych przez Opony AD za pośrednictwem Strony; lub
 • każdy kontakt z obsługą klienta.

Niniejsza Karta nie ma zastosowania do innych Przetwarzań danych wykonanych w innym kontekście niż opisany powyżej.

Karta nie ma zastosowania do żadnego innego Przetwarzania danych, w przypadku którego Opony AD nie są Kierownikiem Przetwarzania.

4. W jakim uzasadnieniu prawnym są zbierane i wykorzystywane dane przez AD Tyres?

AD Tyres gromadzi i przetwarza Twoje Dane wyłącznie na podstawie jednego z poniższych uzasadnień prawnych:

 • Twoja zgoda : jest to wyraźny pozytywny akt z Twojej strony, w którym wyrażasz w sposób wolny, konkretny, oświecony i jednoznaczny twoją zgodę na przetwarzanie twoich danych;
 • Zawarcie umowy : jest to gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży między Tobą a oponami AD lub środków przedumownych podanych na Twoje żądanie (każde żądanie z Twojej poprzedniej części do zamówienia i wykonane w widok tego ostatniego);
 • Uzasadniony interes : jest to gromadzenie i przetwarzanie Twoich Danych dla uzasadnionych interesów realizowanych przez AD Tyres lub strony trzecie (np. Poszukiwania, zapobiegania oszustwom itp.), Chyba że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Twoich Dane (np. Prywatność lub swoboda przedsiębiorczości);
 • Obowiązek prawny : jest to gromadzenie i przetwarzanie danych nałożonych na AD Tyres przez wszelkie przepisy prawne lub regulacyjne lub organy sądowe lub administracyjne (np. Obowiązki nałożone przez kraj, w którym zamierzasz odwiedzić).

5. Jakie dane są gromadzone?

Dane zebrane na wyraźne życzenie AD Tyres

Opony AD Wyraźnie prosisz o zbieranie swoich danych w różnych momentach, w szczególności podczas:

 • korzystanie z Witryny, w tym prosta nawigacja na Stronie;
 • realizacja zamówienia na Stronie;
 • utworzenie konta klienta w serwisie; lub
 • wszelka komunikacja z obsługą klienta.

Kiedy składasz zamówienie w imieniu strony trzeciej w Witrynie, zgadzasz się komunikować i gwarantować zgodę na niniejszą Politykę Prywatności na podstawie udostępnionych danych.

Zebrane dane (dalej " Dane zamówienia") obejmują w szczególności:

 • Twoje imię ;
 • Twoje imię ;
 • Twoja data urodzenia
 • Twój adres pocztowy
 • Twój adres email
 • Twój numer telefonu ;
 • Twój kraj ;
 • Twój wewnątrzwspólnotowy numer VAT.

W zakresie płatności, dane zebrane na nasze wyraźne żądanie (dalej " Dane bankowe ") składają się z numeru karty kredytowej, daty wygaśnięcia oraz kodu CVC (lub wizualnego kryptogramu znajdującego się na odwrocie karty).

Pewne dane zlecenia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kraj, adres e-mail) oraz warunek danych bankowych zawarcie umowy z oponami AD. W związku z tym wszelkie udzielenie nam cierpliwości w celu dostarczenia nam tych Danych uniemożliwi sfinalizowanie Twojego zamówienia.

Dane są automatycznie zbierane przez AD Tyres

Opony AD są zobowiązane do gromadzenia, w szczególności podczas przeglądania witryny, niektórych danych automatycznie za pośrednictwem urządzenia (komputera, tabletu, telefonu komórkowego itp.). Dane mogą być zbierane nawet w przypadku braku zamówienia.

Dane te (zwane dalej " Dane techniczne ") obejmują w szczególności:

 • Twój adres IP (numer identyfikacyjny przypisany do Twojego urządzenia w ramach jego połączenia z Internetem);
 • Twój adres MAC (fizyczny numer identyfikacyjny przechowywany na karcie sieciowej lub interfejsie sieciowym);
 • Twój numer IMEI (numer identyfikacyjny twojego telefonu komórkowego);
 • system operacyjny urządzenia (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS itp.);
 • Twój operator komórkowy;
 • Twój dostawca usług internetowych
 • przeglądarki, której używasz (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox itp.); lub
 • strefę czasową używaną przez Twoje urządzenie.

Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem urządzenia zawierają również dane dotyczące nawigacji użytkownika (zwane dalej " danymi nawigacyjnymi "), takie jak:

 • odwiedzone strony;
 • data Twojej wizyty;
 • czas spędzony na każdej odwiedzanej stronie;
 • linki, które aktywowałeś;
 • oferty, z którymi się skonsultowałeś;
 • produkty, których szukałeś;
 • rozkazy, które złożyłeś; lub
 • Twoje nawyki konsumpcyjne produktów.

Wreszcie, dane zbierane automatycznie za pośrednictwem urządzenia mogą nadal zawierać dane geolokacyjne (zwane dalej " danymi geolokacyjnymi "), gdy urządzenie i / lub przeglądarka internetowa są ustawione na ten efekt.

Dane przekazywane przez sieci społecznościowe lub innych wydawców usług społeczeństwa informacyjnego

AD Tyres mogą ostatecznie otrzymać Twoje Dane poprzez transmisję wydaną przez wydawcę sieci społecznościowej (Facebook, Twitter itp.) Lub innych wydawców usług społeczeństwa informacyjnego, w tym:

 • Przeglądanie przestrzeni poświęconej Oponom AD lub stronie w określonej sieci społecznościowej;
 • Korzystasz z funkcji na Stronie, które to funkcje byłyby związane z siecią społecznościową lub inną usługą społeczeństwa informacyjnego;
 • utworzenie Twojego Konta Klienta, jeśli zdecydujesz się na Rejestrację poprzez przeniesienie Twoich Danych z sieci społecznościowej (w szczególności Facebooka) lub wydawcy usług społeczeństwa informacyjnego (w szczególności Google).

Dane zebrane przez AD Tyres za pośrednictwem portali społecznościowych lub innych wydawców usług społeczeństwa informacyjnego (zwanych dalej " Dane redaktorów serwisów") obejmują głównie:

 • Twoje zamówienie Dane zebrane przez odpowiedniego wydawcę usługi (w tym zdjęcia Ciebie); lub
 • Dane techniczne lub dane nawigacyjne Dane zebrane przez odpowiedniego wydawcę usługi.

W przypadku, gdy Użytkownik chce ograniczyć gromadzenie tych Danych, Użytkownik jest proszony o skontaktowanie się z wydawcą danej usługi i / lub zmianę parametrów poufności konta Użytkownika powiązanego z tą usługą.

Dane dostarczone przez strony trzecie

AD Tyres mogą być zobowiązane do gromadzenia Twoich Danych przez osoby trzecie, z którymi AD Tyres ma prawne i / lub ekonomiczne relacje, w tym:

 • firmy partnerskie;
 • Partnerzy biznesowi; lub
 • inne niezależne źródła.

Dane te (zwane dalej " Danymi stron trzecich ") obejmują w szczególności Dane identyfikacyjne lub związane z korzystaniem z produktu lub usługi proponowanych przez daną stronę trzecią, które to Dane zostały zebrane i przetworzone. przez zainteresowaną stronę trzecią.

6. W jaki sposób wykorzystywane są twoje dane?

Poniższa tabela pokazuje główne cechy zabiegów przeprowadzonych przez AD Tyres dotyczące Twoich Danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celów lub danych, AD Tyres zaprasza do kontaktu z obsługą klienta, w dogodnym dla Ciebie momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres cm (a) adtyre.com lub przez formularz kontaktowy dostępny tutaj .

Nazwa zabiegu cele Uzasadnienie prawne Dane objęte postępowaniem
zamówienie
 • Odpowiedz na wszystkie twoje prośby o złożenie zamówienia
 • Weź pod uwagę i wykonaj zamówienie
Kontrakt
 • Zamów dane
Transakcja
 • Wykonaj płatność za zamówienie
 • Zarządzaj transakcjami bankowymi w przypadku odrzucenia
Kontrakt
 • Dane bankowe
Roszczenia z tytułu płatności
 • Zarządzaj wszelkimi roszczeniami posiadacza karty używanymi przy płatnościach za zamówienie
Kontrakt
 • Dane bankowe (z wyłączeniem HVAC)
Serwis pogwarancyjny
 • Zarządzaj swoimi roszczeniami
 • Powiadomić o modyfikacji karty lub ogólnych warunkach sprzedaży
 • Zarządzaj relacjami z klientami (prośby, komentarze i sugestie) po zamówieniu
 • Zarządzaj zwrotami
Kontrakt
 • Zamów dane
 • Dane bankowe (z wyłączeniem HVAC)
Konto klienta
 • Ułatwiaj kolejne zamówienia, unikając ponownego wprowadzania pozycji już przekazanych do AD Tyres
Zgoda
 • Zamów dane
 • Dane bankowe (z wyłączeniem HVAC)
biuletyn
 • Wykonaj subskrypcję naszego biuletynu
Zgoda
 • Zamów dane (adres e-mail)
Oferty komercyjne AD Tyres
 • Przeprowadzaj bezpośrednie kampanie marketingowe dotyczące produktów AD Tyres (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Uzasadnione zainteresowanie (1)
 • Zamów dane
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
 • Dane wydawcy usług
 • Dane stron trzecich
Ukierunkowane reklamy
 • Dostosuj nasze komunikaty reklamowe do swoich potrzeb i nawyków, szczególnie w Witrynie
Zgoda (pliki cookie)
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Doświadczenie użytkownika
 • Dostosuj swoją witrynę do swoich potrzeb i nawyków
 • Przyspiesz swoją nawigację w witrynie
Zgoda (pliki cookie)
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Geolokalizacja
 • Udostępnia narzędzie do wyszukiwania najbliższej stacji montażu w Twojej lokalizacji
Zgoda
 • Dane geolokacyjne
Statystyka
 • Przeprowadzać i analizować badania statystyczne
Uzasadnione zainteresowanie (2) i zgoda (plik cookie)
 • Zamów dane
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Jakość
 • Przeanalizuj problemy techniczne napotkane podczas korzystania z witryny
 • Wykryj anomalie w systemie informacyjnym
Uzasadnione zainteresowanie (3)
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne
Oszustwo
 • Wykrywaj fałszerstwa i oszustwa technologiczne
Uzasadnione zainteresowanie (4)
 • Zamów dane
 • Dane techniczne
 • Dane nawigacyjne

(1) Uzasadnionym interesem jest ten, o którym mowa w motywie (47) RGPD, który stwierdza: " Przetwarzanie danych osobowych w celu poszukiwania może być uznane za dokonane w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu ". To uzasadnione zainteresowanie obejmuje utrzymywanie regularnych relacji biznesowych z Tobą.

(2) Uzasadnionym interesem AD Tyres jest samoocena i doskonalenie za pomocą narzędzia statystycznego.

(3) Uzasadnionym interesem AD Tyres jest zapewnienie jakości usług.

(4) Uzasadnionym interesem AD Tyres jest zapobieganie oszustwom.

7. Jak długo przechowywane są twoje dane?

AD Tyres zapewnia przechowywanie Twoich danych w formie pozwalającej na ich identyfikację przez czas nie przekraczający czasu niezbędnego do celów, dla których są przetwarzane.

Poniższa tabela pokazuje okresy przechowywania dla każdego rodzaju danych w zależności od przetwarzania, w którym są używane.

Dane Leczenie Okres przydatności do spożycia (1) Trwałość w archiwizacji pośredniej (2)
Zamów dane zamówienie 5 lat od ostatniego zamówienia n/a
Serwis pogwarancyjny 5 lat od ostatniego zamówienia n/a
Konto klienta 5 lat od ostatniego zalogowania na konto klienta
lub
Do momentu wycofania zgody, jeśli nastąpi wcześniej
n/a
biuletyn Dopóki się nie wypiszesz n/a
Oferty komercyjne AD Tyres 2 lata od ostatniego zamówienia n/a
Statystyczny 5 lat od ostatniego zamówienia 10 lat od gromadzenia odpowiednich danych
Oszustwo n/a 10 lat od gromadzenia odpowiednich danych
Dane bankowe
(z wyłączeniem HVAC)
Transakcja Do momentu pełnej zapłaty zamówienia n/a
Roszczenia z tytułu płatności n/a 13 miesięcy od daty obciążenia
lub
15 miesięcy w przypadku płatności z odroczoną płatnością
Serwis pogwarancyjny Do czasu upływu okresu, za który Opony AD zobowiązują się do zwrotu zamówienia (w tym okresu odstąpienia od umowy lub okresu anulowania zamówienia) n/a
Konto klienta 5 lat od ostatniego zalogowania na konto klienta
lub
Do momentu wycofania zgody, jeśli nastąpi wcześniej
lub
Do czasu wygaśnięcia ważności Danych bankowych, jeżeli nastąpiło wcześniej
n/a
Dane techniczne Oferta handlowa AD Tyres Zobacz Cookies n/a
Reklamy kierowane
Doświadczenie użytkownika
Jakość
Statystyka
Oszustwo n/a Zobacz Cookies
Dane nawigacyjne Oferta handlowa AD Tyres Zobacz Cookies n/a
Reklamy kierowane
Doświadczenie użytkownika
Jakość
Statystyka
Oszustwo n/a Zobacz Cookies
Dane geolokacyjne Geolokalizacja Czas wymagany do wskazania najbliższej stacji montażowej n/a
Dane wydawcy usług Oferty komercyjne AD Tyres 2 lata od daty odbioru n/a
Dane stron trzecich Oferty komercyjne AD Tyres 2 lata od daty odbioru n/a

(1) Aktywna ochrona baz danych polega na zachowaniu danych w bazie danych wykorzystanej do celów danego Leczenia.

(2) Archiwizacja pośrednia polega na przechowywaniu danych w warunkach ograniczonego dostępu (i) w określonej bazie danych archiwów oddzielonej od aktywnej bazy danych, z ograniczonym dostępem tylko do tych, którzy są nią zainteresowani. wiedzieć, ze względu na swoją funkcję, (ii) w aktywnej bazie danych, pod warunkiem, że Dane Zarchiwizowane są rozdzielone poprzez logiczną separację (zarządzanie prawami dostępu i uprawnieniami), aby stały się niedostępne dla osób, które nie są już zainteresowane ich traktowaniem.

8. Z kim udostępniasz swoje dane?

AD Tyres mogą udostępniać niektóre Twoje Dane innym podmiotom, o których mowa poniżej. W każdym przypadku Opony AD dzielą się tymi Danymi wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia Celu (-ów) Przetwarzania Danych przez Opony AD lub w celu zapewnienia dokładnego i zgodnego z prawem celu określonego przez tego odbiorcę.

Podwykonawcy AD Tyres

AD Tyres jest zobowiązany do udostępnienia niektórych Twoich Danych swoim podwykonawcom, którzy działają w szczególności w kontekście dostawy swoich Produktów. Dzielenie się Twoimi danymi z tymi podmiotami jest wymagane do realizacji Twojego zamówienia. AD Tyres podziela dane, które są bezwzględnie konieczne do wykonania misji powierzonej podwykonawcom, po tym, jak zgodnie z umową zagwarantowali oni zobowiązania tak wysokie, jak te przyjęte w niniejszej Karcie w zakresie ochrony Twoich Danych.

Podmioty grupy, do której należy AD Tyres

AD Tyres są wymagane, aby udostępnić niektóre Twoje Dane innym podmiotom z grupy, do której należy Opon AD, aby poznać Cię lepiej. Te inne podmioty podlegają zobowiązaniom podobnym do zobowiązań Opon AD w celu ochrony Twoich Danych.

Zewnętrzni wydawcy usług

Opony AD są zobowiązane do udostępniania niektórych Danych Osobom zewnętrznym wydawcom usług wykorzystywanym w związku z dostawami Produktów Opon AD za pośrednictwem Strony (wydawcy mediów społecznościowych, usługi społeczeństwa informacyjnego, dostawcy hostingu itp.). Udostępnianie danych tym wydawcom jest wymagane do działania odpowiednich usług stron trzecich. AD Tyres udostępnia tylko te dane, które są ściśle niezbędne do korzystania z tych usług stron trzecich. Opony AD Zaprasza Cię do zapoznania się z polityką prywatności każdego z tych redaktorów.

Wyjątkowe przypadki

AD Tyres mogą być zobowiązane do udostępniania Twoich Danych w wyjątkowy sposób w następujących przypadkach: (i) w związku z połączeniem, przejęciem całości lub części Opon AD, cesją aktywów lub jakąkolwiek inną podobną transakcją, (ii) w przypadku takiego podziału narzuca prawo, rozporządzenie, właściwy organ sądowy lub administracyjny; lub (iii) w celu ochrony praw i / lub bezpieczeństwa osoby fizycznej, w celu zapobiegania lub podejmowania działań w związku z nielegalną lub domniemaną bezprawną działalnością lub w celu obrony praw, własności i bezpieczeństwa Opon w Miejscu AD; (iv) wykonanie i zagwarantowanie zobowiązań podjętych przez Opony AD w Twoim interesie w kontekście niniejszej Karty.

9. Czy Twoje dane są przesyłane poza Unię Europejską?

Państwa Dane są przetwarzane i przechowywane głównie na terytorium Malty, która znajduje się w Unii Europejskiej.

Jednak do danych ma dostęp spółka AD Tyres z siedzibą na terytorium Księstwa Andory, które znajduje się poza Unią Europejską.

Decyzją z dnia 19 października 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła, że Andora zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej.

Ponadto spółka AD Tyres nie może wykluczyć, że Państwa Dane będą przekazane na inne terytoria znajdujące się poza Unią Europejską (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), a w szczególności na terytoria, na których poziom ochrony danych osobowych jest niższy niż obowiązujący w Unii Europejskiej.

W takiej sytuacji spółka AD Tyres zobowiązuje się do sprawdzenia istnienia odpowiednich środków lub do podjęcia odpowiednich środków, aby zapewnić zadowalający poziom ochrony Państwa Danych, takich jak:

 • decyzja o adekwatności Komisji Europejskiej dla danego kraju;
 • postanowienia umowne typu Komisji Europejskie lub umowne typu przyjęte przez organ nadzorczy, które przyjmuje odbiorca;
 • zasady wewnętrzne firm;
 • zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji (zawierający wiążące i wykonalne zobowiązanie podjęte przez odbiorcę poza UE do zastosowania odpowiednich gwarancji);
 • porozumienie administracyjne lub tekst prawnie wiążący i zobowiązujący przyjęty w celu umożliwienia współpracy z władzami publicznymi.

10. W jaki sposób chronione są twoje dane?

AD Tyres wdrożyła odpowiednie fizyczne, techniczne, administracyjne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Danych przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, utratą, przypadkowym zniszczeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem rozpowszechnianiem takich Danych.

Pomimo ciągłych starań, AD Tyres nie może zobowiązać się do zagwarantowania rezultatu pod względem bezpieczeństwa Twoich Danych i zaprasza do zgłaszania wszelkich wyżej wymienionych trudności, o których miałbyś wiedzę.

Aby to zrobić, możesz skontaktować się z obsługą klienta, w dogodnym dla Ciebie momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres cm (a) adtyre.com lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA, a zastosowanie ma Polityka prywatności Google i Warunki korzystania z usługi.

11. Jakie są twoje prawa?

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz wymienione poniżej prawa w odniesieniu do Twoich Danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych : jest to możliwość uzyskania od AD Tyres kopii Twoich Danych przetwarzanych przez AD Tyres oraz zasadniczych cech ich Przetwarzania (cele, kategorie Danych, odbiorcy, okres przydatności do spożycia, Twoje prawa w niniejsze Dane, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz, w stosownych przypadkach, źródła gromadzenia danych i istnienia automatycznego podejmowania decyzji na podstawie tych danych;
 • prawo do sprostowania Twoich danych : jest to dla Ciebie możliwość uzyskania od AD Tyres sprostowania, tak szybko, jak to możliwe, Twoich Danych, które byłyby niedokładne lub, w związku z celami Przetwarzania, niekompletne;
 • prawo do usunięcia Twoich Danych : jest to możliwe, abyś uzyskał od AD Tyres usunięcie, tak szybko jak to możliwe, Twoich Danych z jednego z następujących powodów:
  1. Te Dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
  2. Użytkownik wycofuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie takich danych, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej dla takiego przetwarzania;
  3. Zgłaszasz sprzeciw wobec Przetwarzania tych Danych na warunkach określonych poniżej w odniesieniu do Twojego prawa do sprzeciwu;
  4. Dane zostały poddane nielegalnemu przetwarzaniu;
  5. Dane muszą zostać usunięte, aby spełnić obowiązek prawny przewidziany w prawie Unii Europejskiej lub prawie francuskim, któremu podlegają AD Tyres; lub
  6. Dane zostały zebrane w ramach usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dzieciom.
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych : jest to możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych w oparciu o uzasadniony interes AD Tyres (w tym profilowanie oparte na tym uzasadnieniu), jeśli to traktowanie nie jest w rzeczywistości uzasadnione Opony AD na uzasadnionych i nieodpartych podstawach, które miałyby pierwszeństwo przed Twoimi interesami, prawami i swobodami lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw w sądzie.
  Istnieje również możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec Przetwarzania w celach związanych z wyszukiwaniem (w tym profilowaniem, jeśli jest to związane z takimi poszukiwaniami).
  Wreszcie, jeśli chodzi o traktowanie do celów statystycznych, jest to możliwość przeciwstawienia się takiemu traktowaniu z powodów związanych z daną sytuacją.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych : jest to możliwość uzyskania od AD Tyres ograniczenia leczenia w jednym z następujących przypadków:
  1. w okresie wymaganym do weryfikacji dokładności Danych przez Opony AD, gdy kwestionujesz dokładność takich Danych;
  2. Sprzeciwiacie się usunięciu danych z bezprawnego przetwarzania i zamiast tego wymagacie ograniczenia ich wykorzystania;
  3. Dane nie są już przydatne Oponom AD w kontekście celów Przetwarzania, ale pozostają dla Ciebie niezbędne w ramach ustalania, wykonywania lub obrony praw w sądzie;
  4. przez czas niezbędny do ustalenia, czy uzasadnione powody, dla których stosują się AD Tyres, mają pierwszeństwo przed twoją, gdy sprzeciwiałeś się traktowaniu na tej podstawie.
 • prawo do przenoszenia Twoich Danych : jest to dla Ciebie możliwość uzyskania od AD Opon komunikatów Twoich Danych przekazanych do AD Tyres w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do przeniesienia tych Danych do innego podmiotu (ten transfer jest dostarczany przez Ciebie lub, jeśli jest to technicznie możliwe, przez AD Tyres) oraz gdy Przetwarzanie przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych procesów opiera się na zgodzie lub umowie;
 • prawo do wycofania Twojej zgody : jest to dla Ciebie możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej uprzedniej zgody.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, jesteś zaproszony do dołączenia do nas w Twojej wygody

 • wysyłając e-mail na adres: cm (a) adtyre.com
 • lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny tutaj .

Aby jak najlepiej obsłużyć Twoją prośbę, AD Tyres zachęca Cię do sformułowania jej w sposób jasny i szczegółowy oraz do dołączenia kopii Twojej tożsamości.

Masz także:

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego : istnieje możliwość zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, do miejsca pracy lub miejsca, w którym miało miejsce naruszenie; wystąpiły, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych dotyczących Ciebie stanowi naruszenie prawa.

Aby ułatwić korzystanie z tego prawa, w tabeli poniżej znajdują się dane kontaktowe organów nadzorczych państw członkowskich.

państwo członkowskie Organ nadzoru Informacje kontaktowe
Niemcy Bundesbauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn, Niemcy
Taki. + 49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Faks +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Austria Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Austria)
Taki. + 43 1 531 15 202525
Faks +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgia Komisja ds. Ochrony Prywatności Rue de la Presse 35
1000 Bruksela (Belgia)
Taki. + 32 2 274 48 00
Faks +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bułgaria Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bułgaria)
Taki. + 359 2 915 3523
Faks +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Cypr Komisarz ds. Ochrony danych osobowych 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Cypr)
PO Box 23378, CY-1682 Nicosia
Taki. + 357 22 818 456
Faks +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Chorwacja Chorwacka Agencja Ochrony Danych Osobowych Martićeva 14
10000 Zagrzeb (Chorwacja)
Takie + 385 1 4609 000
Faks +385 1 4609 099
azop@azop.hr lub info@azop.hr
http://www.azop.hr
Dania Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Kopenhaga K (Dania)
Taki. + 45 33 1932 00
Faks +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Hiszpania Agencia de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6
Madryt 28001 (Hiszpania)
Taki. + 34 91399 6200
Faks +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Estonia Estoński Inspektorat Ochrony Danych (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallin (Estonia)
Taki. + 372 6274 135
Faks +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Finlandia Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich PO Box 315
FIN-00181 Helsinki (Finlandia)
Taki. + 358 10 3666 700
Faks +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
la France Krajowa Komisja ds. Informatyki i Swobody - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paryż, Cedex 02 (Francja)
Taki. + 33 1 53 73 22 22
Faks +33 1 53 73 22 00
n/a
http://www.cnil.fr
Grecja Grecki Urząd Ochrony Danych Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Ateny
Taki. + 30 210 6475 600
Faks +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Węgry Komisarz ds. Ochrony danych na Węgrzech Szilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapeszt (Węgry)
Taki. + 36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Irlandia Inspektor ochrony danych Dom nad Kanałem
Stacja drogowa
Portarlington
Co Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Taki. + 353 57 868 4800
Faks +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Włochy Gwarant dla protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Włochy)
Taki. + 39 06 69677 1
Faks +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Łotwa Data State Inspectorate Reżyser: pani Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Ryga (Łotwa)
Taki. + 371 6722 3131
Faks +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Litwa Ochrona danych państwa Žygimantų str. 11-6a
011042 Wilno (Litwa)
Taki. + 370 5 279 14 45
Faks +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Luksemburg Krajowa Komisja ds. Ochrony Danych 1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luksemburg)
Taki. + 352 2610 60 1
Faks +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Biuro Rzecznika Ochrony Danych 2, Drogi oddechowe
High Street House, Sliema SLM 1549 (Malta)
Taki. + 356 2328 7100
Faks +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Holandia Authorizeit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
PO Box 93374
2509 Den Haag / The Hague (The Netherlands)
Taki. + 31 70 888 8500
Faks +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Polska Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO ul.Stawki 2
00-193 Warszawa (Polska)
Taki. + 48 22 53 10 440
Faks +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Portugalia Comissão Nacional z Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugalia)
TAK . + 351 21 392 84 00
Faks +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Republika Czeska Urząd Ochrony Danych Osobowych Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praga 7 (Republika Czeska) TAK
. + 420 234 665 111
Faks +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Rumunia Krajowy organ nadzorczy ds. Przetwarzania danych osobowych B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI (Rumunia) TAK
. + 40 21 252 5599
Faks +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Wielka Brytania Biuro Rzecznika Informacji Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Zjednoczone Królestwo)
Such. + 44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Słowacja Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej Hraničná 12 820 07 Bratysława 27 (Słowacja)
Tacy: + 421 2 32 31 32 14
Faks: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Słowenia Informacje Komisji Zaloška 59
1000 Lublana (Słowenia) TAK
. + 386 1 230 9730
Faks +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Szwecja Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Sztokholm, Szwecja
Taki. + 46 8 657 6100
Faks +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. W jaki sposób AD Tyres zbierają dane dla nieletnich?

Produkty sprzedawane przez AD Tyres na swojej Stronie nie są przeznaczone dla nieletnich. W związku z tym AD Tyres nie zajmuje się danymi dotyczącymi osób małoletnich lub nie może zakładać, że dane odwiedzających witrynę lub jej klientów bezpośrednio lub pośrednio dotyczą nieletnich.

13. Co z ciasteczkami i innymi podobnymi technologiami śledzenia?

AD Tyres wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie, które mogą gromadzić niektóre z Twoich Danych. Te pliki cookie mogą poprawić jakość przeglądania witryny, dostarczyć nam informacji o działaniu i jakości naszej Witryny oraz przyczynić się do dostarczania ukierunkowanych reklam.

AD Tyres zbiera Twoją wcześniejszą zgodę za pośrednictwem banera na stronie głównej Witryny podczas pierwszego połączenia z tymi narzędziami komputerowymi. Twoja zgoda jest ponownie wymagana przez AD Tyres na tych samych warunkach pod koniec okresu trzynastu miesięcy po poprzednim zbiorze Twojej zgody.

AD Tyres zdecydowanie zachęca do zapoznania się ze stroną "Pliki cookie" swojej Strony, aby uzyskać więcej informacji.

14. Niektóre dodatkowe elementy w sieciach społecznościowych

Witryna korzysta z wtyczek i innych funkcji społecznościowych publikowanych przez firmy zewnętrzne (np. Facebook itp.).

Jeśli wchodzisz w interakcje za pośrednictwem wtyczek (np. Klikając przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij"), niektóre Twoje Dane (w tym dane techniczne i dane nawigacji) będą przesyłane i przechowywane na serwerze. Firma, która obsługuje daną sieć społecznościową, dane te zostaną przetworzone przez tę firmę zewnętrzną zgodnie z jej warunkami i ustawienie Twojego konta otwartego w tej sieci społecznościowej.

Jeśli nie chcesz, aby firma zewnętrzna obsługująca sieć społecznościową łączyła dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny z Twoim otwartym kontem użytkownika w rozważanej sieci społecznościowej, musisz wylogować się z tej sieci społecznościowej przed odwiedzeniem witryny.

W każdym razie używanie tych wtyczek lub przycisków jest zarządzane przez tych zewnętrznych wydawców mediów społecznościowych i podlega wyłącznie warunkom wiążącym użytkownika z siecią społecznościową, której jesteś członkiem. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami stosowanymi przez niezależnych wydawców mediów społecznościowych.

15. Niektóre dodatkowe elementy geolokalizacji

AD Tyres wykorzystuje dane geolokalizacyjne zebrane za pośrednictwem przeglądarki i / lub urządzenia, za pomocą którego odwiedzasz Witrynę.

Dostęp do tych danych wynika z ustawień tych narzędzi. Opony AD Zaprasza Cię do zapoznania się z polityką prywatności (lub powiązanego dokumentu) dostawców tych narzędzi i / lub modyfikacji ustawień tych narzędzi przed zapoznaniem się z Witryną, jeśli nie życzysz sobie, aby AD Tyres traktowały Twoje dane geolokacyjne.

16. Jakie są konsekwencje aktywacji zewnętrznego linku

Witryna AD Tyres może oferować zewnętrzne linki hipertekstowe kierujące użytkownika do innych stron internetowych lub narzędzi technologicznych. Dostęp do tych treści poprzez aktywację zewnętrznego linku nie jest już objęty niniejszą Kartą. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z zasadami stosowanymi przez wydawcę tych treści dotyczących ochrony Twoich Danych. AD Tyres nie są w żaden sposób odpowiedzialne za zbieranie lub przetwarzanie Twoich Danych z tych treści.

17. W jaki sposób otrzymasz powiadomienie o zmianach w Karcie?

AD Tyres jest zobowiązana do okresowego modyfikowania niniejszej Karty w celu uwzględnienia zmian legislacyjnych dotyczących ochrony Twoich Danych.

AD Tyres poinformuje użytkownika o wszelkich modyfikacjach lub aktualizacjach poprzez powiadomienie wysłane na Twój adres e-mail i / lub wyraźne powiadomienie na Stronie.

18. Jak się z nami skontaktować?

AD Tyres jest do twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania dotyczące tej Karty.

Aby się z nami skontaktować, możesz dołączyć do nas w dogodnym dla Ciebie momencie:

 • wysyłając e-mail na adres: cm (a) adtyre.com
 • lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny tutaj .
LiveChat
Messenger
LiveChat