Ogólne warunki sprzedaży


Nasze Ogólne warunki sprzedaży mają na celu uświadomienie klientom ich praw; prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Niniejsze warunki sprzedaży określają warunki zakupu towarów spółki AD TYRES INTERNATIONAL SLU — zwanej dalej "AD TYRES INTERNATIONAL SLU" lub "Spółką" - utworzonej na mocy prawa Andory i zarejestrowanej pod adresem Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella w Andorze z kapitałem 1. 000.000 euro pod numerem ewidencyjnym NRT: L-711448-M Data rejestracji: 30/05/2016 w Urzędzie rejestracji handlowej.
Każda osoba prywatna lub podmiot gospodarczy dokonujący zakupu na stronie internetowej Spółki będzie zwany dalej "Klientem" lub "Kupującym".
Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży stanowią umowę pomiędzy AD TYRES INTERNATIONAL SLU a Klientem.


Wstęp

Strona www.oponylider.pl jest dostępna dla wszystkich. Powstała w celu sprzedaży opon, kół i łańcuchów śniegowych osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym. Szczegółowy opis tych produktów znajduje się na stronie internetowej.


1. Przedmiot

Niniejsze Ogólne warunki określają prawa i obowiązki Spółki i Klienta wynikające z ustawy dotyczącej zakupu produktów przez Internet proponowanych przez Spółkę. Klient musi zapoznać się z Ogólnymi warunkami sprzedaży, które znajdują się na stronie internetowej w momencie zatwierdzania zamówienia przez Klienta.


2. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Klient, kupując za pośrednictwem strony internetowej, akceptuje niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i tym samym zawiera umowę ze Spółką. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej. Wówczas Obowiązującymi ogólnymi warunkami sprzedaży są te opublikowane na stronie internetowej w momencie dokonania płatności za zamówienie.

Ogólne warunki sprzedaży znajdują się pod następującym adresem: https://www.oponylider.pl/ogolne-warunki-sprzedazy

Spółka zapewnia, że dla wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej istnieje możliwość ich weryfikacji przed złożeniem zamówienia. Klient oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował w pełni niniejsze Ogólne warunki sprzedaży.

Zgodnie z prawem brytyjskim, Klient oświadcza, że jest w pełni uprawniony do reprezentowania osoby prywatnej lub podmiotu gospodarczego, w której/go imieniu działa. Informacje zarejestrowane przez Spółkę stanowią dowód wszystkich transakcji, chyba że stwierdzono inaczej.

Wszelkie reklamacje należy kierować do Biura obsługi klienta. Dział handlowy AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie rozpatruje reklamacji.

Klient może utworzyć reklamację posprzedażową na podstawie konkretnego zamówienia, logując się na swoje konto na stronie internetowej Spółki. Istnieje również możliwość skontaktowania się z Biurem obsługi klienta, klikając tutaj: https://www.oponylider.pl/kontakt


3. Cena

Cena produktów na naszej stronie internetowej jest podana w funtach szterlingach z uwzględnieniem wszystkich podatków i jest szczegółowo opisana na stronie produktu.

Zgodnie z artykułem 16 niniejszego dokumentu, każde zamówienie podlega prawu Andory. Uznaje się, że zamówienia są realizowane na terytorium, na którym ma siedzibę AD TYRES INTERNATIONAL SLU. W związku z tym ceny odnoszące się do produktów mogą obejmować podatek ekologiczny wymagany przez państwo Andory.

W przypadku zmiany podatku VAT przez władze brytyjskie Spółka odpowiednio dostosuje ceny produktów.

W momencie zakupu ceny w koszyku są wyświetlane w funtach szterlingach z uwzględnieniem wszystkich podatków.

Cena produktów zmienia się kilka razy dziennie. Ceny wyświetlane na stronie internetowej mogą zostać zmienione w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Jednakże takie modyfikacje nie będą miały wpływu na zamówienia, które Klient złożył już przed wprowadzeniem modyfikacji.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU akceptuje zastosowanie ceny widniejącej na stronie internetowej w momencie zatwierdzania zamówienia. Koszty za połączenia internetowe niezbędne do uzyskania dostępu do strony internetowej AD TYRES INTERNATIONAL SLU pokrywa Klient. Koszty wysyłki również pokrywa klient.


4. Produkty

Charakterystyka i cena produktów może być wyświetlana przez Klienta na stronie internetowej Spółki.

Niektóre informacje, takie jak zdjęcia produktów lub informacje wyświetlane na znakach z oceną jakości i wydajności, nie mają charakteru kontraktowego; AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zamówiony produkt lub informacje na znaku z oceną jakości i wydajności różnią się od zdjęć przedstawionych na stronie internetowej.

DOT oznacza datę produkcji opony. Jest to czterocyfrowy numer wskazujący tydzień i rok produkcji. Wszystkie opony wyprodukowane z datą produkcji krótszą niż 36 miesięcy są uważane jako nowe. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie przyjmuje żadnych reklamacji dotyczących opon wyprodukowanych w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Klient potwierdza, że został poinformowany o kosztach wysyłki, płatności i warunkach dostawy.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU realizuje zamówienie Klienta w zakresie limitów dostępności w magazynie. W przypadku, gdy dana pozycja jest niedostępna w magazynie, AD TYRES INTERNATIONAL SLU poinformuje o tym Klienta.

Klient otrzymuje szczegółową Informację dotycząca zamówienia w języku angielskim z chwilą potwierdzenia, tym samym tworząc umowę pomiędzy Spółką a Klientem. Podsumowanie i potwierdzenie są przesyłane do Klienta po potwierdzeniu zamówienia.

Zgodnie z ustaleniami i informacją pod każdym zdjęciem na naszej stronie internetowej, zdjęcia nie mają charakteru umownego. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zamówiony produkt różni się od ilustracji przedstawionej na stronie internetowej.

Poza wyjątkowymi warunkami, prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy przysługują wyłącznie osobie fizycznej składającej podpis pod zamówieniem (lub właścicielowi podanego adresu e-mail).

Zgodnie z warunkami prawnymi dotyczącymi zgodności i wad ukrytych, AD TYRES INTERNATIONAL SLU zwraca lub wymienia wadliwe czy też niezgodne z zamówieniem produkty.

Wniosek o zwrot można złożyć w następujący sposób:

AD TYRES INTERNATIONAL zajmuje się zorganizowaniem zwrotu wadliwych produktów na własny koszt i zobowiązuje się do pełnego zwrotu należności Klientowi w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania produktu w magazynie. Pełny zwrot pieniędzy jest uzależniony od wyniku ekspertyzy i może zostać rozpatrzony, jeśli ocena wykaże wadę na korzyść Klienta.

Zwrot pieniędzy następuje zawsze przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do realizacji zamówienia (karta bankowa, przelew bankowy itp.)

Zdarza się, że niektórzy producenci sprzedają swoje produkty pod inną marką. Tak jest na przykład w przypadku opon Maxxis i Cheng Shin oraz CST, które są trzema markami produkowanymi przez tę samą firmę: Cheng Shin / CST. Dotyczy to również marek Mitas i Sava. Opony te są produkowane przez tę samą firmę i dlatego mają tę samą jakość i osiągi. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ma możliwości określenia z góry, która marka opon zostanie dostarczona do klienta w przypadku zakupu jednej z tych marek.

Jeśli Klient zdecyduje się na zwrot opony, koszty przesyłki zwrotnej ponosi w całości Klient.

Jeżeli AD TYRES INTERNATIONAL SLU zajmuje się zorganizowaniem zwrotu produktów, to opłata za zwrot wynosi 110 zł za sztukę, w przypadku, gdy odbiór przedmiotu(ów) odbywa się przez firmę transportową.

Klient może zdecydować o zwrocie towaru na własny koszt. W takim przypadku Klient musi zwrócić się do AD TYRES INTERNATIONAL SL o podanie aktualnego adresu zwrotnego, a koszty przesyłki zwrotnej pokrywa w całości Klient. AD TYRES INTERNATIONAL SLU dostarczy Klientowi dokument zwrotny do załączenia z przesyłką (przesyłkami). AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia lub zaginięcie podczas transportu zwrotnego. Klient otrzyma pełny zwrot kosztów w ciągu 10 dni roboczych, licząc od momentu dostarczenia produktu do magazynu.

Zwrot pieniędzy następuje zawsze przy użyciu tych samych środków płatniczych, które zostały użyte do realizacji zamówienia (karta bankowa, przelew bankowy itp.)


5. Zastrzeżenie praw własności

Produkty pozostają własnością AD TYRES INTERNATIONAL SLU do momentu uiszczenia pełnej płatności przez Klienta.

Jeżeli płatność zostanie zablokowana lub wycofana przez klienta, AD TYRES INTERNATIONAL SLU może domagać się, bez naruszania praw klienta, listem poleconym zwrotu produktów na koszt klienta do momentu ich pełnego zwrotu.


6. Warunki dostawy

Dostawa zazwyczaj trwa od 2 do 8 dni roboczych. Nie możemy zagwarantować terminu dostawy. Zdarza się, że przesyłka opóźnia się z powodu problemów związanych z ruchem drogowym lub wypadków podczas transportu. Termin dostawy ustalony jest na 30 dni od daty otrzymania płatności. Po upływie tego terminu Klient może otrzymać zwrot pieniędzy, składając wniosek o anulowanie zamówienia.

Jeśli adres dostawy to adres centrum montażowego, Klient jest odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z tym centrum w celu umówienia się i sprawdzenia dyspozycyjności.

W przypadku zamówienia dwóch identycznych produktów klient nie ponosi kosztu wysyłki.

W przypadku zamówienia jednego artykułu (opona samochodowa, felga) opłatę za przesyłkę ponosi Klient, chyba że zamówienie dotyczy opon motocyklowych lub w niektórych przypadkach, klient nie ponosi opłaty za przesyłkę przy zakupie co najmniej jednej opony.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU wyraża zgodę na dostarczenie produktów na adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

Jeśli zamówienie zawiera kilka różnych pozycji, zachodzi możliwość, że poszczególne pozycje nie zostaną dostarczone tego samego dnia, co oznacza, że w takich przypadkach reklamacje od Klienta nie będą przyjmowane.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Klient podał niepełny lub nieprawidłowy adres dostawy, co skutkuje brakiem możliwości dostarczenia produktów. W tym przypadku opłata za przesyłkę zwrotną wynosi 110 zł za paczkę i Klient zostanie nią w całości obciążony.

W przypadku nieobecności Klienta w momencie dostawy, Klient musi skontaktować się z przewoźnikiem odpowiedzialnym za jego przesyłkę w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub uzyskania adresu magazynu, w którym przesyłka Klienta jest przechowywana przez przewoźnika.

W przypadku niewykonania powyższych czynności przez Klienta przesyłka zostanie zwrócona do magazynu AD TYRES INTERNATIONAL SLU w ciągu 10 dni roboczych, a Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki zwrotnej. Po zwrocie towaru do magazynu zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany na rzecz Klienta z potrąceniem opłaty za przesyłkę zwrotną w wysokości 110 zł za przesyłkę.

Od momentu przyjęcia dostawy wszelka odpowiedzialność za zagubienie lub uszkodzenie produktu leży po stronie Klienta.

Klient ma obowiązek poinformować przewoźnika o wszystkich problemach w momencie dostawy na piśmie lub odmówić przyjęcia dostawy podając przyczynę odmowy.

Klient musi sprawdzić stan i zgodność dostarczonego produktu z zamówieniem w momencie dostawy zarówno w przypadku, gdy dostawa odbywa się na adres domowy, jak i w punkcie montażowym.

Jeśli dostarczony produkt nie odpowiada zamówionemu produktowi lub przesyłka jest uszkodzona, Klient musi odmówić przyjęcia przesyłki. Następnie Klient musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie AD TYRES INTERNATIONAL SLU, kontaktując się z Biurem obsługi klienta Spółki poprzez system zgłoszeń lub wysyłając faks albo list (AD TYRES INTERNATIONAL SLU Carrer Bonaventura Armengol numer 10, AD500 Andorra la Vella, Andora).

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie przyjmuje zwrotów żadnych artykułów, które zostały już zamontowane lub użyte.

W przypadku zakwestionowania przez Klienta podpisu na dostawie reklamacja zostanie złożona do przewoźnika. Do Klienta zostanie wysłane zaświadczenie o nieprzyjęciu przesyłki, które musi być odesłane z datą i podpisem Klienta, aby reklamacja mogła zostać przekazana do firmy transportowej. Jeśli adres dostawy to adres punktu montażowego, wówczas Klient musi zwrócić się do punktu montażowego o podpisanie zaświadczenia.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi minimum 10 dni roboczych od daty jej złożenia, a uzyskanie odpowiedzi od firmy transportowej może trwać do 4 tygodni. Termin ten jest ustalony przez firmę transportową i AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia.

Jeżeli Klient wybierze jako adres dostawy jedno z partnerskich centrów montażowych Spółki, wówczas wyraża zgodę na montaż opon w wybranym centrum montażowym. Ceny montażu są ustalane przez centrum montażowe, a nie przez AD TYRES INTERNATIONAL SLU i Klient musi zaakceptować niniejsze ceny. Jeżeli Klient odmówi zamontowania opon w punkcie montażowym, w którym nastąpiło dostarczenie zamówienia, punkt montażowy ma prawo zażądać od Klienta stosownej opłaty za odbiór i przechowywanie opon należących do Klienta.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez centra montażowe, wyważanie lub inne usługi przez nie świadczone, w których Klient zamówił opony, ponieważ centra te nie są w żaden sposób powiązane ze Spółką. Stosunki handlowe pomiędzy centrum montażowym a Klientem są przedmiotem umowy pomiędzy centrum montażowym a Klientem.

Informacje dotyczące centrów montażowych, takie jak godziny otwarcia, cennik i usługi, maksymalny wymiar felgi itp. są podawane przez centra montażowe. AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wyświetlane na stronie internetowej ceny lub godziny otwarcia centrów montażowych różnią się od rzeczywistych cen czy też godzin otwarcia. Skontaktowanie się z wybranym centrum montażowym i zapytanie o cenę oraz dostępność przed złożeniem zamówienia leży po stronie klienta.

Informacje te mogą być modyfikowane na danej stronie internetowej bez wiedzy AD TYRES INTERNATIONAL SLU.


7. Dostępność i prezentacja

Zapasy magazynowe i ceny są automatycznie modyfikowane na stronie kilka razy dziennie. AD TYRES INTERNATIONAL SLU realizuje zamówienie Klienta w zakresie limitów dostępności w magazynie. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny w magazynie, AD TYRES INTERNATIONAL SLU niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta i w pełni zwraca mu należność w ten sam sposób, w jaki zostało opłacone zamówienie.


8. Kontakt

Nasze Biuro obsługi klienta jest dostępne poprzez formularz kontaktowy w przypadku pytań handlowych lub poprzez system zgłoszeń w przypadku pytań związanych z obsługą posprzedażną zamówień.

Aby zalogować się do swojego konta, Klient musi użyć tego samego adresu e-mail oraz hasła, które użył podczas składania zamówienia.

Nasze posprzedażne Biuro obsługi klienta jest czynne od godz. 08:00 do 16:00 (z wyjątkiem weekendów i dni wolnych od pracy).

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z naszym zespołem: https://www.oponylider.pl/kontakt


9. Anulowanie zamówienia

AD TYRES INTERNATIONAL SLU ma możliwość zażądania anulowania zamówienia po zatwierdzeniu płatności.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU zgadza się udzielić odpowiedzi na wnioski o anulowanie i je realizować, lecz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieudanej próby anulowania. Po odebraniu przesyłki przez przewoźnika nie ma możliwości anulowania lub wstrzymania dostawy zamówienia.

Jeśli anulacja zostanie potwierdzona, Klient otrzyma potwierdzenie od Spółki, a zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany w ciągu 10 dni roboczych za pomocą tego samego środka płatności, który został użyty do opłacenia zamówienia.

W przypadku, gdy zamówienie nie może być anulowane, Klient ma możliwość odmówienia przyjęcia przesyłki. Po zwrocie towaru do magazynu AD TYRES INTERNATIONAL SLU zwrot zostanie zrealizowany po potrąceniu opłaty za przesyłkę zwrotną w wysokości 110 zł za przesyłkę.

W przypadku przyjęcia przesyłki przez Klienta, AD TYRES INTERNATIONAL SLU może zająć się zorganizowaniem zwrotu produktów. Opłata za transport zwrotny wynosi w tym przypadku 110 zł za każdą przesyłkę.

Klient może zdecydować o zwrocie towaru na własny koszt. W tym przypadku Klient musi poinformować AD TYRES INTERNATIONAL SLU, w celu uzyskania adresu zwrotnego, na który należy odesłać produkty. W tym przypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za transport do momentu dostarczenia produktu do magazynu AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie podczas transportu zwrotnego. Po odesłaniu produktu do magazynu, AD TYRES INTERNATIONAL SLU dokona pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 10 dni roboczych.


10. Płatność

Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Klient może dokonać płatności kartą płatniczą, poprzez PayPal lub przelewem bankowym.

W przypadku płatności przelewem bankowym Klient musi podać numer zamówienia w formularzu płatności. AD TYRES INTERNATIONAL SLU zidentyfikuje zamówienie za pomocą tego numeru zamówienia. Po otrzymaniu płatności przelewem bankowym (może to potrwać do 72 godzin) zamówienie zostaje potwierdzone, a następnie produkt jest wysyłany do Klienta.

Klient otrzyma potwierdzenie e-mailem.

Wszystkie karty płatnicze wydawane przez instytucje bankowe poza granicami Wielkiej Brytanii muszą być międzynarodowymi kartami płatniczymi (Mastercard lub Visa). Bezpieczna płatność kartą kredytową online jest dokonywana przez usługodawcę.

Wszystkie transakcje płatnicze pomiędzy klientami indywidualnymi a systemem płatności HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT są w pełni szyfrowane i chronione. Do płatności wykorzystywany jest protokół SSL zarejestrowany w bankowości elektronicznej (protokół 3D Secure).

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia i numer karty płatniczej są chronione i nie pojawiają się w Internecie. Numer karty płatniczej nigdy nie jest drukowany na żadnym dokumencie, fakturze lub innym dokumencie.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ma dostępu do numerów kart płatniczych. System HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT nie przechowuje numerów kart płatniczych po przekazaniu transakcji płatniczej do banku. W ten sposób nikt nie ma dostępu do danych karty płatniczej Klienta poprzez technologię informatyczną lub drukowane dokumenty. Ryzyko włamania się i uzyskania numeru karty płatniczej Klienta podczas dokonywania zakupów na stronach internetowych AD TYRES INTERNATIONAL SLU za pośrednictwem systemu HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT jest równe zeru.

Klienci profesjonalni mogą dokonywać płatności kartami płatniczymi lub za pomocą systemu automatycznego obciążania konta AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Kwota transakcji płatniczej potwierdzona przez Klienta jest natychmiastowo pobierana z jego rachunku. Zgodnie z art. L. 132-2 Kodeksu pieniężno-finansowego zobowiązanie do zapłaty kartą płatniczą jest nieodwołalne. Podając dane swojej karty płatniczej podczas procesu płatności, Klient upoważnia AD TYRES INTERNATIONAL SLU do obciążenia swojej karty kwotą odpowiadającą podanej cenie. Klient potwierdza, że jest rzeczywiście prawnym właścicielem karty debetowej i ma prawo do korzystania z niej. W przypadku wystąpienia błędu lub braku możliwości obciążenia karty, zamówienie jest natychmiast anulowane.

Działalność związana z umową sprzedaży na odległość prowadzona jest przez AD TYRES INTERNATIONAL EU z siedzibą w Tower Business Center nr 2407, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA — numer KRS Spółki OC 1277.


10.1 Płatność kartą kredytową w 4 ratach

Opcja płatności w 4 ratach jest dostępna pod poniższymi warunkami (nie dotyczy kompletnych kół).

Całkowity koszt twojego zamówienia Opłaty za zgłoszenie
0.00 zł - 850.00 zł 6.90%

Karty zagraniczne, karty do wypłat, karty z systematyczną autoryzacją (Electron, Maestro, Cirrus...) i e-karty nie są akceptowane.

Twoje 4 rat(y) są spłacane za pomocą bezpośredniego polecenia zapłaty lub karty kredytowej.

Terminy spłat 4 rat są następujące:

  • Termin 1 : dzień złożenia zamówienia, 1/4 kwoty zamówienia, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych.
  • Termin 2 : 30 dni po złożeniu zamówienia, 1/4 kwoty zamówienia, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych.
  • Termin 3 : 60 dni po złożeniu zamówienia, 1/4 kwoty zamówienia, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych.
  • Termin 4 : 90 dni po złożeniu zamówienia, 1/4 kwoty zamówienia, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych.

W przypadku odrzucenia Twojej płatności udzielamy Ci 7 dni na uregulowanie Twojej sytuacji bez naliczania odsetek za zwłokę, zachowując jednocześnie prawo do korzystania z "ułatwionych płatności". Po upływie tego okresu tracisz prawo do korzystania z "ułatwień w płatnościach", a wszystkie kwoty stają się natychmiast należne. Odsetki za zwłokę będą naliczane bez uprzedniego powiadomienia, począwszy od daty zamówienia, według stopy procentowej EBC powiększonej o 10 punktów.


11. Prawo do anulowania

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać bez podania przyczyny lub ponoszenia jakichkolwiek kar — z wyjątkiem opłaty za przesyłkę zwrotną — przez okres 14 dni od dnia otrzymania towaru zamówionego za pośrednictwem strony internetowej.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient musi poinformować o tym fakcie Spółkę pisemnie, w jasno sformułowanym oświadczeniu, w ciągu 14 dni od otrzymania danego towaru. Klient może złożyć reklamację poprzez dane zamówienie w celu skontaktowania się z posprzedażnym Biurem obsługi klienta lub wysłać faks albo list (AD TYRES INTERNATIONAL SLU Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andora).

Klient ponosi wszelkie koszty zwrotu towaru w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, jedynie cena zakupionego produktu i koszty wysyłki do Klienta zostaną w pełni zwrócone.

Spółka nie jest w stanie przyjąć z powrotem żadnego uprzednio zamontowanego koła, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawa zostanie odrzucona z powodu uszkodzenia podczas transportu.

Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu, nieużywane i nieuszkodzone.

Opłaty za przesyłkę zwrotną są zawsze odliczane od końcowej kwoty do zwrotu za zamówienie.

Produkty mogą być zwracane w następujący sposób

  • AD TYRES INTERNATIONAL SLU może zająć się zorganizowaniem zwrotu towaru, a następnie dokonać zwrotu należności w ciągu maksymalnie 15 dni od daty otrzymania towaru w magazynie, po potrąceniu opłaty za przesyłkę zwrotną w wysokości 110 zł za przesyłkę.
    Jeżeli przedmiot został zamontowany lub był używany, zwrot pieniędzy nie zostanie zrealizowany.
  • Klient może zdecydować o zwrocie towaru na własny koszt. W tym przypadku Klient musi poinformować AD TYRES INTERNATIONAL SLU, w celu uzyskania adresu zwrotnego, na który należy odesłać produkty. W tym przypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za transport do momentu dostarczenia produktu do magazynu AD TYRES INTERNATIONAL SLU. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie podczas transportu zwrotnego. Po odesłaniu produktu do magazynu, AD TYRES INTERNATIONAL SLU dokona pełnego zwrotu należności. Klient otrzyma zwrot należności zawsze w ten sam sposób, w jaki zapłacił za zamówienie: kartą płatniczą, systemem PayPal lub przelewem bankowym.
    W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym wymagane będą dane bankowe Klienta.

12. Gwarancje

AD TYRES INTERNATIONAL SLU jest zobowiązany prawnie do udzielenia gwarancji zgodnych z prawem oraz z tytułu ukrytych wad.

Klient uzyskuje gwarancję na okres dwóch lat, licząc od daty dostawy. Może się zdecydować na otrzymanie nowego egzemplarza lub na zwrot należności, w zależności od dostępności. Klient ma prawo zażądać specjalistycznej ekspertyzy opony, jeśli uzna ją za wadliwą.

Opona ta musi zostać zwrócona do producenta w celu dokonania fachowej ekspertyzy. Za transport zwrotny odpowiedzialna jest firma AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Wykonanie ekspertyzy może trwać kilka miesięcy (minimum 3 miesiące). W tym okresie Spółka nie może wysłać Klientowi zastępczego egzemplarza lub dokonać zwrotu należności bez wyników ekspertyzy.

Po przeprowadzeniu ekspertyzy, Klient otrzyma raport z ekspertyzy, informujący go o jej wyniku. Żadna reklamacja nie może zostać uwzględniona po otrzymaniu wyników.

Jeżeli ocena biegłego wykaże usterkę, Klient otrzyma zwrot należności, w przeciwnym razie Spółka wystawi Klientowi fakturę z tytułu kosztów ekspertyzy, która wynosi 150 zł za oponę.

Klient otrzyma zwrot należności w ten sam sposób, w jaki dokonał płatności za zamówienie.

Jeśli wynik ekspertyzy będzie negatywny, opona poddana ekspertyzie, zostanie zniszczona lub zwrócona Klientowi.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU gwarantuje wszystkim swoim Klientom, że produkty są zgodne z prawodawstwem europejskim i dopuszczone do ruchu drogowego (o ile na stronie internetowej nie podano inaczej, np. w przypadku opon do quadów).

Klient musi upewnić się, że zakupione opony i felgi są zgodne ze specyfikacją pojazdu podaną przez producenta.

Klient musi przestrzegać specyfikacji i zaleceń producenta dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności pojazdu, w szczególności w zakresie rozmiaru opon i felg, ciśnienia powietrza w oponach oraz warunków montażu i przechowywania opon.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za wybór dokonany przez Klienta przy zakupie produktu, za nieprawidłowe przechowywanie lub za używanie produktu w niewłaściwych warunkach. Klient musi upewnić się, że zamówione produkty są kompatybilne z jego pojazdem i są zgodne ze specyfikacją i zaleceniami producenta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem lub normalnym zużyciem opon ani skutków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktów czy też pogorszeniem ich stanu z powodu zaniedbania.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU nie udziela dodatkowych gwarancji poza gwarancjami ustawowymi oraz z tytułu ukrytych wad.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez centra montażowe, wyważanie lub inne usługi przez nie świadczone, w których Klient zamówił opony, ponieważ centra te nie są w żaden sposób powiązane ze Spółką. Stosunki handlowe pomiędzy centrum montażowym a Klientem są przedmiotem umowy pomiędzy centrum montażowym a Klientem.


13. Prawo własności intelektualnej

Wszystkie informacje związane z prawami własności intelektualnej, takie jak marki, produkty, nazwy domen, zdjęcia, filmy wideo, teksty itp. stanowią własność intelektualną AD TYRES INTERNATIONAL SLU.

Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży nie następuje cesja praw własności intelektualnej.

Towary te są wyłączną własnością AD TYRES INTERNATIONAL SLU i nie mogą być używane lub reprodukowane w całości tudzież w części bez uprzedniej zgody.


14. Siła wyższa

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia lub siły wyższej, która uniemożliwi AD TYRES INTERNATIONAL SLU wypełnienie zobowiązań wobec Klienta, zobowiązanie to zostanie zawieszone. AD TYRES INTERNATIONAL SLU poinformuje Klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia możliwie jak najszybciej.


15. Ochrona danych osobowych

AD TYRES INTERNATIONAL SLU zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej oponylider.pl. Wszystkie dane osobowe są wysyłane i przechowywane w bezpieczny sposób przez administratora strony internetowej we Francji. AD TYRES INTERNATIONAL SLU może gromadzić dane osobowe użytkowników swojego serwisu i przekazywać je swoim partnerom.

Zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r. (z późniejszymi zmianami), Klienci mają prawo dostępu do danych osobowych, w celu ich poprawiania i usuwania (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych), lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klienci mogą tego dokonać poprzez wysłanie listu na poniższy adres:


AD TYRES INTERNATIONAL SLU
Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, Andora
E-mail: cm(a)adtyre.com - Telefon: +376 810 888


16. Właściwe prawo i jurysdykcja

Stosunki umowne między Sprzedającym a Klientem-Konsumentem mającym swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej są regulowane przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę Klient, w zakresie ochrony z tytułu prawa konsumenckiego danego państwa członkowskiego.

W odniesieniu do danych dotyczących Zamówienia przetwarzanego informatycznie przez maltański oddział Sprzedającego zastosowanie ma prawo maltańskie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W odniesieniu do wszelkich innych kwestii nieodnoszących się do dwóch powyższych postanowień dodatkowo zastosowanie będzie miało ustawodawstwo andorskie.

LiveChat
Whatsapp Messenger