Karta moderacji

Użytkownik może zostawić komentarz lub opinię na temat: produktu, edytora lub naszej strony. W tym celu wybierze nazwę użytkownika (swoje imię lub pseudonim). Użytkownik jest informowany, że używany pseudonim może podlegać moderacji i nie może w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich ani naruszać warunków określonych poniżej. Użytkownik jest odpowiedzialny za komentarze wysyłane do Witryny; jest związany obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi, w szczególności tymi, które tłumią nadużycia wolności wypowiedzi.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia komentarza, który byłby sprzeczny z następującymi warunkami, w szczególności:

  • brutalne, oszczercze, obraźliwe, nielegalne lub obsceniczne komentarze;
  • wszelkich naruszeń prywatności, a ogólniej praw osobistych każdej osoby;
  • uwag podważających ludzką godność;
  • wszelkie komentarze, które oczerniają, degradują lub nękają innych użytkowników, naszych pracowników lub naszych partnerów;
  • podżegania do przemocy, popełnienia przestępstwa;
  • o wszelkich naruszeniach ochrony danych osobowych osób trzecich;
  • treści naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich (w szczególności artykuły, prace), dla których nie ma niezbędnych autoryzacji autorów i / lub cesjonariuszy.

Wiadomości, które nie przestrzegają tych zasad, mogą zostać usunięte bez powiadomienia.

W związku z tym autor niepublikowanego komentarza zostanie powiadomiony e-mailem tak szybko, jak to możliwe, o powodach, dla których powiadomienie nie zostało opublikowane.

Użytkownicy mogą zażądać wyjaśnień dotyczących moderacji, korzystając z adresów kontaktowych Witryny (wskazując swój adres e-mail, pseudonim i adres URL danego artykułu), ale żadne komentarze sugerujące moderację nie będą umieść na linii.

W przypadku nieprzestrzegania tych zasad AD TYRES INTERNATIONAL SLU zastrzega sobie prawo do systematycznego odrzucania komentarzy użytkownika, czasowego lub stałego zawieszenia dostępu do usługi komentarza użytkownika.

Moderacja nie pozwala na wykrycie a priori wszystkich nielegalnych treści, aw szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, użytkownik gwarantuje AD TYRES INTERNATIONAL SLU przeciwko wszelkim działaniom lub skargom związanym z ustawieniem jego komentarza, jeśli okaże się to nielegalne.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU zapewnia użytkownikowi i jego własnym usługom moderacyjnym urządzenie do raportowania:

  • nadużycia i komentarze, które mogą być uznane za niezgodne z niniejszymi warunkami użytkowania lub prawem;
  • wątpliwości co do autentyczności opinii.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU będą wolne od konsekwencji wynikających z tego wpisu, jeśli raport będzie wystarczająco umotywowany. W związku z tym będzie mógł wycofać komentarz, który uzna za niezgodny z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania lub prawem, i to bez formalności lub wstępnego ostrzeżenia.

Użytkownik zadba o to, aby uniknąć nie na temat, nieuzasadnionych plotek, dezinformacji, żartów o złym smaku i wątpliwych porównań. Aby być zrozumianym przez wszystkich, użytkownik będzie zapisywał czytelne i zrozumiałe komunikaty: brak języka SMS, komentarze wielkimi literami lub w języku obcym (z wyjątkiem wyjątków). Komentarz nigdy nie zostanie zmodyfikowany, aby spełnić wymagania karty, ale bezpośrednio usunięty. Komentarze odpowiadające na usunięty komentarz mogą również zostać usunięte.

Kontynuuj przeglądanie bez akceptacji >
O plikach cookie i innych znacznikach
Oponylider.pl (AD TYRES) oraz jej partnerzy (Google, Hotjar, Microsoft) używają plików cookies (ciasteczek) i innych znaczników (webstorage) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, ułatwienia nawigacji, przeprowadzania pomiarów statystycznych i personalizacji kampanii reklamowych. Pliki cookie i inne znaczniki przechowywane na Twoim urządzeniu mogą zawierać dane osobowe. Ponadto nie umieszczamy żadnych plików cookie ani innych znaczników bez Twojej dobrowolnej i świadomej zgody, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do działania witryny. Twój wybór zachowujemy przez 6 miesięcy. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, przechodząc do strony z plikami cookie i innymi znacznikami. Możesz kontynuować przeglądanie bez akceptowania plików cookie lub innych znaczników. Odmowa nie wyklucza dostępu do usług AD TYRES. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony z plikami cookie i innymi znacznikami.
Spersonalizuj pliki cookie
LiveChat
Wystąpił błąd spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami jeśli problem będzie się powtarzał.